Games shortcodes

The custom shortcodes for games

Shortcode #2
Trở lại với trò chơi kinh điển nhất thời đại – Game Angry Birds 2
3.0/5
Trở lại với trò chơi kinh điển nhất thời đại – Game Angry Birds 2
Cách kiếm 40 triệu / 1 tháng trong mùa dịch covid với Axie Infinity
5.0/5
Cách kiếm 40 triệu / 1 tháng trong mùa dịch covid với Axie Infinity
Game Danh tướng 3Q – game đấu tướng Tam Quốc cực chất
4.0/5
Game Danh tướng 3Q – game đấu tướng Tam Quốc cực chất
game công viên khủng long – Jurassic World trên mobile
5.0/5
game công viên khủng long – Jurassic World trên mobile
Shortcode #3
Trở lại với trò chơi kinh điển nhất thời đại – Game Angry Birds 2
3.0/5
Trở lại với trò chơi kinh điển nhất thời đại – Game Angry Birds 2
Cách kiếm 40 triệu / 1 tháng trong mùa dịch covid với Axie Infinity
5.0/5
Cách kiếm 40 triệu / 1 tháng trong mùa dịch covid với Axie Infinity
Game Danh tướng 3Q – game đấu tướng Tam Quốc cực chất
4.0/5
Game Danh tướng 3Q – game đấu tướng Tam Quốc cực chất
game công viên khủng long – Jurassic World trên mobile
5.0/5
game công viên khủng long – Jurassic World trên mobile