LUẬT CHƠI BA CÂY

Home » LUẬT CHƠI BA CÂY

Luật game 3 cây:

– Bộ bài chơi game này là bài tây, có 36 cây bao gồm bộ tứ Át, và các bộ tứ từ 2 đến 9.

– Số lượng người chơi giới hạn từ 2 người đến 5 người chơi. Người chơi cần có tối thiểu 5 lần tiền bàn để vào chơi. Nếu làm chương sẽ cần tối thiểu 20 lần tiền bàn.

– Khi bắt đầu chơi ở một bàn mới thì tiến hành bốc bài thi chương. Nếu đang chơi người cầm chương thoát khỏi bàn thì những người còn lại cũng tiến hành thi chương. Nếu trong bàn không có ai đủ điều kiện làm chương thì sẽ phải đợi người chơi đủ điều kiện làm chương vào bàn.

– Khi bắt đầu chơi người chơi trong bàn có thể chọn góp gà hoặc không

+ Số tiền góp gà gấp 5 lần số tiền bàn

+ Nếu bàn có 2 người chơi mà chỉ có 1 người góp gà thì sẽ không được tính

+ Nếu trong bàn có nhiều người góp gà thi ai thắng sẽ ăn gà.

– Mỗi người được chia 3 quân bài sau đó cộng điểm với nhau. Nếu tổng điểm lớn hơn 10, sẽ chỉ tính hàng đơn vị (20 điểm tính là 10).

– Bài có điểm lớn hơn sẽ là bài lớn hơn.

+ Trường hợp bằng điểm nhau, xác định chất lớn nhất có trong bài theo thứ tự Rô, Cơ, Tép, Bích

+ Trường hợp hai bài có cùng chất, so sánh hai lá bài có chất đó, bài có lá lớn hơn sẽ lớn hơn (Lá Át là lá lớn nhất)

– Người chơi chỉ so bài với người làm chương, nếu lớn hơn Chương sẽ thắng bằng tiền cược, nhỏ hơn sẽ thua bằng tiền cược.

– Đổi Chương (cướp chương): Hết ván, người được 10 điểm và đủ điều kiện làm chương sẽ trở thành Chương (Nếu nhiều người được 10, chọn người có bài lớn nhất)

+ Người chơi không làm Chương được quyền đặt tiền cược, tiền cược giới hạn từ 1 đến 20 lần tiền cược của bàn.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *